วิธีการเก็บรักษา Inverter

วันนี้จะมาเสนอวิธีเก็บรักษา Inverter ที่เราไม่ได้ใช้งานกันครับ

  วิธีเก็บรักษา อินเวอร์เตอร์ เพื่อสำรองไว้ใช้งานในกรณีเครื่องจักรมีปัญหา
 และต้องเข้าใจด้วยว่า Inverter มี Electrolytic capacitor ซึ่งขนาดใหญ่
 เป็นส่วนประกอบสำคัญ และ Capacitor ตัวนี้จะมีความสามารถในการเก็บ
 ประจุไฟฟ้าลงถ้าไม่ได้เปิดใช้งานเป็นเวลานาน จนอาจจะทำให้
 Inverter พังได้ หรือเกิดกระแสไฟฟ้าทำให้ เบรคเกอร์ ตัดวงจรได้ การเก็บ
รักษาให้สามารถนำมาใช้งานโดยไม่มีปัญหา ดังนี้
1.  ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 65องศา และความชิ้นไม่เกิน 90% RH ห้ามให้โดนแสงแดด และจะต้องไม่เข้าใกล้สารเคมีที่มีการกัดกล่อน
 2.  ถ้าเก็บไว้ที่อุณหภุมิต่ำแต่ไม่เกิน 35 องศา ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี สามารถนำมาใช้ได้ตามปกติ
3.  ถ้าเกิดจำเป็นต้องเก็บไว้ 2 ปีขึ้นไป ในทุกๆ 2 ปี จะต้องทำการกระตุ้น ให้ Capacitor ได้มีการเก็บประจุ  ดังต่อไปนี้
3.1 ถ้าเป็นรุ่นที่มีขั้ว PR และ PX ที่ต่อถึงกันอยู่ให้ปลดสายที่มันต่อ ถึงกันออกจากกัน
3.2 เตรียมตัวต้านทานจำกัดกระแส 1kโอม 500วัต สำหรับรุ่นที่ใช้ไฟ 200-220VAC หรือไม่ก็จะเป็นตัวต้านทาน 2kΩ 1000W สำหรับรุ่นที่ใช้ไฟ 380-400VAC
3.3 ใช้แหล่งไฟฟ้ากระแสสลับแบบปรับแรงเคลื่อนกำลังไฟฟ้าได้ต่อเข้ากับตัวต้านทานตามข้อ (3.2) เข้าที่ขั้ว R/L1 และสายของแหล่งจ่ายไฟที่เหลือเข้ากับขั้ว S/L2
3.4 ใช้มิเตอร์แบบวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง วัดที่ขั้ว P/+ เทียบ  N/-3.5  ค่อยๆปรับแรงดันจากต่ำสุดเพิ่มขึ้นจนวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงได้ที่ 100VDC และค้างไว้ที่ระดับนี้ 10 นาที แล้วค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นจนวัดได้ 200VDC ค้างไว้อีก 10 นาที แล้วค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นจนวัดได้ 600 VDC ค้างไว้อีก 10 นาที แล้วค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นจนวัดได้ 700VDC ค้างไว้อีก 10 นาที แล้วค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นจนวัดได้ 740VDC เปิดทิ้งไว้ 1 ชั่วโมงพอประมาณ
3.6  ตัดไฟเข้า รอจนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงลดลงถึงระดับที่ปลอดภัย แล้วต่อขั้ว PR และ PX กลับมา
ส่วนบทความต่อไปจะเป็นอะไรนั้นติดตามกันนะคับ….

Leave us a reply